KEMPEN OK


Kempen OK merupakan sebuah kempen khas yang dianjurkan untuk membantu mengawal dan menurunkan rabun jauh dan rabun silau para pemakai kaca mata.
Kempen ini juga betujuan untuk membenarkan para pemakai kaca mata untuk bebas daripada pemakaian kaca mata dengan penglihatan yang kekal jelas di siang hari.